ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Home  /  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία μας έχει ως πρωταρχικό της στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη τόσο σε επίπεδο ποιότητας των προϊόντων που προσφέρει, όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης.

Για να το επιτύχει αυτό εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι εκπαιδευμένο έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται το σύστημα λειτουργίας της εταιρίας και να συμμετέχει ενεργά στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της.

Όλα τα προϊόντα μας περνάνε σε κάθε στάδιο (από την πρώτη ύλη έως την τελική παρασκευή) από μια σειρά αυστηρών ελέγχων, ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητά τους και να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και του πιο απαιτητικού μας πελάτη.

Η ηγεσία της εταιρίας εξασφαλίζει στους εργαζόμενους ένα υγιές (από κάθε άποψη) περιβάλλον εργασίας, κάτι το οποίο έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στη συνολική λειτουργία, όσο και στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η εταιρία τέλος, συνεργάζεται με ένα πλήθος επιλεγμένων εξωτερικών συμβούλων διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να ακολουθεί το ρεύμα των εξελίξεων σε κάθε επίπεδο λειτουργίας.